The "Creatures" Series

This series was created for a group exhibition and consisted of three main parts: Ramses, Polly, and Harry. Each piece was distinct yet interconnected, contributing to a larger narrative that captured the imagination of viewers.

Deze serie is gemaakt voor een groepstentoonstelling en bestond uit drie hoofddelen: Ramses, Polly en Harry. Elk stuk was verschillend en toch met elkaar verbonden, wat bijdroeg aan een groter verhaal dat tot de verbeelding van de kijkers sprak.

Newest member of creatures: 'Phill' 

Vimeo

Vimeo inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Vimeo cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Lost in Legacy

In April 2023 ben ik gestart met tekeningen maken over het leven van mijn Japans Indische schoonmoeder. Zij is geboren in een interneringskamp op West Java en naar Nederland gevlucht. Zij ging zoek naar haar echte vader (Een Japanse militair) Ze was net te laat. Hij was al gestorven. 

Wat betekent het om er niet te mogen zijn. 

Mijn portret is een reeks momenten waarin haar verborgen geschiedenis een vorm krijgt. Gruwelijkheden en trauma's die zij en haar familie zwijgzaam meedragen. Heb ik in moving image collages weergegeven.


De tijdshorizon strekt zich in dit werk niet uit naar de toekomst maar naar het verleden. Het is een terugblik op de pijn en verwarring rondom haar identiteit. Het afgestoten worden door families (de Japanse en Nederlands Indische) en handen en voeten geven aan het leven met haar eigen gezin.


Video animatie 2008

Remember the future 2022

Upstream, 2022, moving image collage

Inner Space, 2021

Under the surface , 2022 moving Image collage

Videostill uit animatie 2003

Video installatie in Hoornwerk Deventer 2006

Video still uit animatie 2005